ჩვენ შესახებ

პროფესიული კოლეჯი 2019 წლის 12 თებერვალს დაფუძნდა საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ. კოლეჯის დაარსების იდეა გამოიწვია, იმ მოთხოვნამ რომელიც დღეისათვის ბაზარზე არსებობს. არაერთმა კვლევამ ანახა და დაადასტურა რომ დღეისათვის ვიწრო სპეციალობის პროფესიების შესწავლა საკამოდ პოპულარულია.

პროფესიული კოლეჯი 2019 წლის 12 თებერვალს დაფუძნდა საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ. კოლეჯის დაარსების იდეა გამოიწვია, იმ მოთხოვნამ რომელიც დღეისათვის ბაზარზე არსებობს. არაერთმა კვლევამ ანახა და დაადასტურა რომ დღეისათვის ვიწრო სპეციალობის პროფესიების შესწავლა საკამოდ პოპულარულია. დღევანდელი მდგომარეობით უნივერსიტეტში სამი ძირითადი პროგრამაა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, თუმცა უახლოეს პერიდში არაერთი სხვა მიმართულების დამატება იგეგმება. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი დაკომპლექტებულია დარგობრივი პროფესორ მასწავლებლებით, რომლებიც არა მხოლოდ თეორიულ არამედ პრაქტიკულ უნარ ჩვევებსაც უნვითარებენ მოსწავლეებს, სწორედ ამიტომ პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულს აქვს გარანტია რომ დასაქმედება პროფესიის მიხედვით.