• პროფესიონლიზმი • ჰუმანურობა • თანასწორობა • სამართლიანობა • ინოვაციებისკენ სწრაფვა