საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯსა და შპს გრინ სისტემს-ის შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯსა და შპს გრინ სისტემს-ის შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს კოლეჯის სტუდენტთა პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებას და თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალების მომზადების ხელშეწყობას.

©ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი