კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება

ღია კარის დღე გაიმართება 15 მაისს 14:00 საათზე

ღია კარის დღის შესახებ პერსონალურ მონაცემებს აგროვებს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი. პერსონალური მონაცემები გამოიყენება აღნიშნული სამსახურის მიერ კონკრეტულ ღონისძიებაზე დასწრების გადასამოწმებლად ან ღონისძიების ჩატარების თარიღის შესახებ შეხსენების მიზნით, UG კოლეჯი აღნიშნულ ინფორმაციას ინახავს 2 წლის ვადით მარკეტინგული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

თანახმა ვარ:

News

Administration And Teachers

© All rights reserved. UG College