ორიენტ ლოჯიკსა და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

ორიენტ ლოჯიკსა და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მემორანდუმის მიზანია სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება თანამედროვე ტენდენციების შესაბამისად და მომზადება უმაღლესი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალებად. ბიზნესი განათლებისთვის

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი