საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯსა და შპს მბს-ის შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯსა და შპს მბს-ის შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს კოლეჯის სტუდენტთა პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებას და თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალების მომზადების ხელშეწყობას.

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი