საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯსა და შპს სოფთლაინ საქართველოს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯსა და შპს სოფთლაინ საქართველოს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს კოლეჯის სტუდენტთა პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებას და თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალების მომზადების ხელშეწყობას.

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი