მოტივაციური გასაუბრების თარიღები ცნობილია

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი