საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯში საბუთების მიღება იწყება

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯში საბითების მიღება იწყება, აპლიკანტებს შეუძლიათ წარადგინონ საბუთები 22 სექტემბრიდან 

25 სექტემბრის ჩათვლით, საბუთების მიღება იწარმოებს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯში, ჯანო ბაგრატიონის N6-ში, 4 სართულზე. ყოველდღე 12:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

აპლიკანტმა რეგისტრაციის დროს უნდა წარადგინოს შემდეგი საბუთები:

  1. პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  2. არასრულწლოვანის შემთხვევაში მინდობილი პირის პირადობა და მინდობილობის დოკუმენტი სურათი 3X4-ზე
  3. საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  4. ელექტრონულ მატარებელზე ჩაწერილი ყველა აღნიშნული დოკუმენტი
© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი