კონკურსი პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი აცხადებს კონსკურსს "ღონისძიების ორგანიზებისა" და "საოფისე საქმის" პროფესიული პროგრამების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

  • განაცხადი კოლეჯის სახელზე შესაბამისი ვაკანსიის მითითებით 
  • CV 
  • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის კანონმდებლობით დამოწმებული ასლი 
  • პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
  • პირადობის მოწმობის ასლი 

გთხოვთ აღნიშნულ თანამდებობებზე CV-ები წარმოადგინოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: n.labartkava@ug.edu.ge.

დოკუმენტები მიიღება 2021 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით. 

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი