საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი

ჩვენ შესახებ


საქართელოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი 2019 წლის 12 თებერვალს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა. სწავლება ხორციელდება ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) პროგრამების მიხედვით. კოლეჯის ძირითადი ორიენტირი არის ინფრომაციული ტექნოლოგიები.

სიახლეები